Supporting women and children in Basse, Gambia

“Contano” is Mandinka voor happiness, geluk.

Het doel van de vzw is kennis, vaardigheden en ervaringen te delen en te leren van en met elkaar.

Contano helpt de lokale professionelen elke vorm van geweld op en uitbuiting van kinderen en vrouwen te bestrijden. Dit gaat over kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis, intrafamiliaal geweld, kinderarbeid, …

Voor kinderen die opgroeien in extreme armoede, (half-)wees zijn of slachtoffer zijn van geweld, zoeken we gezinnen die met een maandelijkse bijdrage het kind kans op een veilige thuis en onderwijs bieden.

Ons medisch team ondersteunt het ziekenhuis in dialoog met het lokale management. Alles gebeurt in het belang van de patiënt. Dit doen we door het geven van workshops op vraag van het ziekenhuis en aankoop van materialen in Gambia.

Studenten uit verschillende studierichtingen kunnen in het kader van hun stage of projectwerking in Gambia meewerken aan lokale projecten die vallen binnen het handelingsplan van The Gambia, gebaseerd op duurzame ontwikkelingsdoelen. Waar we ooit zijn gestart met 4 studenten, kunnen nu ieder jaar 20 laatste jaar bachelor studenten deelnemen aan onze programma’s.

Een team van vrijwilligers draagt bij aan de succesvolle werking van Contano, zowel in België als in The Gambia. We focussen ons op diverse specialiteiten: verpleeg- en vroedkunde, sociaal werk, psychologie, onderwijs, landbouw en maatschappelijke veiligheid.

Hier is België, hier is onze thuis. Daar is Basse, daar ligt onze uitdaging.

Our History

Contano werd in 2015 opgericht met als doel het welzijn van vrouwen in kinderen in The Gambia te verbeteren in samenwerking met onze lokale partners. We ondersteunen duurzame projecten.

Jaarlijks worden studenten geselecteerd uit de studierichtingen SAW, onderwijs, verpleeg- en vroedkunde om stage te lopen en projecten uit te werken bij de partnerorganisaties van Contano Foundation The Gambia.

Daarnaast ondersteunen Belgische gezinnen gezinnen in Gambia die in heel kwetsbare omstandigheden leven. Dankzij deze steun krijgen kinderen de kans om onderwijs te volgen.

Het medisch team begeleidt studenten verpleeg- en vroedkunde in het Basse District Hospital.

  • Contano wordt opgericht door Rita Vancoillie. Geïnspireerd na een reis doorheen The Gambia werd Basse URR als basis gekozen.

  • In 2016 starten we het educational programma waarin laatste jaars bachelor studenten de kans krijgen om een project uit te werken.

  • The Contano Foundation The Gambia wordt opgericht. Een Memorandum of Understanding (MOU) wordt afgesloten met het ministerie van social welfare and health. Ons support- en medical team wordt opgericht.

  • Er wordt een MOU afgesloten met het ministerie van education.

Ons Bestuur

Rita Vancoillie

Founder and President

Taika Putman

Secretary

Ann Dumon

Coordinator Medical Team

Marjan De Munck

Coordinator Department Family Strengthening

Yakina Putman

Midwife for Contano

Pieter Clicteur

Godfather & Photographer

Contact

icon

Contano vzw

Rekeningnr: BE26 0017 7264 8829 | BIC GEBABEBB | BTW BE 0642.824.245