Onze Teams

Family Strenghtening Team

“It takes a village to raise a child”

In 2016 startte een programma waarbij de focus werd gelegd op het versterken van het eigen netwerk van kinderen die in moeilijke omstandigheden (bv. door verlies van een ouder) dienen op te groeien.

Het programma bestaat enerzijds uit een financiële bijdrage van 30 euro waar onze Gambiaanse gezinnen maandelijks over kunnen beschikken. Hierbij ligt de focus vooral op onderwijs en opvoeding. Anderzijds wordt er samen met de gezinnen nagedacht over andere duurzame activiteiten die gans de community van een kind kunnen ondersteunen (bv. opstarten van gemeenschapstuinen). Hiervoor richt Contano zich zowel op partners in het Zuiden (Ministery of Agriculture) als partners in het Noorden (Ingenieurs Zonder Grenzen).

Deze afdeling staat onder leiding van Marjan Demunck en wordt versterkt door Janne Depotter.

Medical Team

In 2017 richtte VZW Contano haar medisch team op. Ons Medical Team staat onder leiding van Yakina en Taika Putman en wordt versterkt door:

  • Nina Broekaert, vroedvrouw
  • Lotte Kinds, verpleegkundige
  • Robin Cloots, verpleegkundige
  • Leontien Braekman, verpleegkundige

Zij staan mee in voor de ondersteuning van studenten verpleeg- en vroedkunde. Leden van ons medisch team gaan elk jaar afwisselend ter plaatse om met de plaatselijke overheden en professionelen nieuwe thema’s uit te werken waar onze studenten samen met de lokale verpleeg- en vroedkundigen rond werken.

Education Team

Binnen het domein Education geeft VZW Contano laatstejaarsstudenten uit de studierichtingen onderwijs, sociaal-agogische wetenschappen, verpleeg- en vroedkunde, ergo en maatschappelijke veiligheid de kans om voor een periode van 12 tot 16 weken stage te lopen of een project uit te werken in URR Basse and CRR Dobong Kunda.

De eerste studenten mochten we in Basse welkom heten in 2016. Onze studenten werken nauw samen met lokale professionelen o.l.v. Rita Vancoillie. Nadia Dehondt versterkt mee dit team samen met Lara Vandoorne en Salima Moujtahid.

Algemene Ondersteuning

Om de fondsenwerving en het organiseren van activiteiten in goede banen te leiden, kunnen we rekenen op Katrien Willaert, Glenn Vancoillie, Delphine Demaeght, Nadia Dehondt, Inge Vanoverschelde, Cédric Cuvereau, Robin Cloots en Pieter Clicteur.