Op deze pagina geven we jullie een overzicht van de verschillende investeringsacties die we realiseerden in samenwerking met onze verschillende partners.

Micro financing project – 2024

Beschrijving, aanleiding en doelen:
In april 2024 zijn we gestart met een pilootproject waarbij we drie vrouwen en één gezin een startkapitaal hebben gegeven om een eigen kleine zaak op te bouwen. Het doel van het project is om alleenstaande vrouwen met kinderen de kans te geven zichzelf te kunnen voorzien van in het betalen van schoolkosten van de kinderen en andere basisbehoeften.

Resultaat:
Twee vrouwen hebben nu reeds een succesvolle eerste business opgezet in de verkoop van voedsel op de markt. Dit gaat onder andere over het verkopen van porridge (pap) en bevroren ijszakjes, wat een succes is bij temperaturen van boven de 40°C. De derde vrouw heeft het moeilijk. Zij worstelt enorm omwille van familiale druk: haar familie eist dat ze dit geld moet gebruiken voor alle aankopen en de huur van haar huishouden. Samen met de maatschappelijk werker ter plaatse zijn we nu aan het bekijken hoe we haar hierin kunnen begeleiden en deze zelfstandigheid kunnen geven.

Het gezin is momenteel in de fase van het plaatsen van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken zodat ook zij een diepvries kunnen draaiende houden om ijszakjes te verkopen.

Verdere resultaten van dit project zullen geëvalueerd worden in april 2025.

Dit project wordt gefinancierd door werkingsmiddelen van Contano vzw.

Aankoop ambulance Bassé District Hospital – 2023

Beschrijving, aanleiding en doelen:
Zes maanden per jaar opereren studenten verpleeg- en vroedkunde in het ziekenhuis van Bassé. Ook Contano vzw medewerkers uit België zijn vaak ter plaatse aanwezig. De ervaring van het ziekenhuis management, het personeel en de studenten was dat de zeer oude ambulance waar het ziekenhuis over beschikte, niet meer veilig genoeg was om patiënten te kunnen vervoeren. Het doel van dit project was om meer patiënten op een succesvolle manier te kunnen vervoeren op het traject tussen de ziekenhuizen van Bassé en Basang, door een volledig ingerichte ambulance te hebben.

Resultaat:
Na 10 maanden gebruik van de nieuwe ambulance, kunnen we met trots zeggen dat 100% van de patiënten die werden overgebracht naar Bansang hospital, daar levend is aangekomen.

Deze ambulance werd gefinancierd door AFAS Foundation.

Aanleg Community garden – 2023

Beschrijving, aanleiding en doelen:
Met het bestuur van Contano gingen we brainstormen hoe we op grotere schaal een volledige gemeenschap uit de armoede konden halen. Marjan koos, samen met de medewerker van Contano ter plaatse, Waliba Kunda in Bassé uit. De reden hiervoor was dat Marjan de graad van armoede van dit dorp goed kende aangezien daar een support kindje uit ons Family Strenghtening programma woont. Er werd vanuit Contano vzw contact opgenomen met Ingenieurs Zonder Grenzen. Na onderzoek ter plaatse besloten zij ons hierin te begeleiden en de bouw van een volkstuin van 100 op 100 vierkante meter ter plaatse mee op te volgen. 80 vrouwen bewerken de tuin.

Resultaat:
De volkstuin is volledig operationeel ondanks een moeilijke start. De inwoners van de community hebben nu zelf verse groenten en verkopen de overschot op de markt. Dit zorgt ervoor dat de levensstandaard verbetert. Met het geld dat de vrouwen verdienen door verkoop op de markt, kunnen dieren aangekocht worden, schoolgeld betaald worden voor hun kinderen, …

Deze volkstuin werd gecofinancierd door Provincie West-Vlaanderen.

Renovatie Materniteit – 2023

Beschrijving, aanleiding en doelen:
Vrouwen die aan het bevallen waren lagen in het Bassé District Hospital in dezelfde ruimte als vrouwen in arbeid, soms enkel gescheiden van een gordijntje. Er was geen enkel vorm van privacy. Bij het overlijden van een baby en/of de moeder zagen vrouwen die nog moesten bevallen, dit allemaal gebeuren. In samenspraak met de lokale overheid en het management van het ziekenhuis werd bekeken wat nodig was om dit anders aan te pakken.

Resultaat:
Een grondige renovatie werd uitgevoerd waarbij vijf aparte verloskamers met douche en toilet werden gerealiseerd. Hierdoor kunnen vrouwen nu in alle rust en privacy hun baby verwelkomen in onze wereld en kan de papa of een familielid aanwezig zijn bij de bevalling.

Ook de ruimtes waar vrouwen in arbeid liggen, die net zijn bevallen zijn, of extra zorgen nodig hebben doormiddel van complicaties, werden gerenoveerd, net zoals het administratief gedeelte waar de OIC en zijn deputy, de arts, de sociaal werker en dienst family planning hun kantoor hebben. Ten slotte werd voor de verpleegkundigen en vroedvrouwen een aparte ruimte gecreëerd waar ze hun lockers hebben en waar ze in alle rust kunnen pauzeren of eten.

Er zijn dagelijks tussen de 10 en 15 bevallingen waardoor het verloskwartier constant in gebruik is en de veranderingen enorm gemerkt worden. Het personeel is daarnaast veel gemotiveerder en de ruimte met een eigen locker en eetgelegenheid is een enorme meerwaarde voor hen.

Deze renovatie werd gefinancierd door AFAS Foundation.

Renovatie Pediatrie – 2019

Beschrijving, aanleiding en doelen:
Het toenmalige management van het Bassé District Hospital had op de pediatrische afdeling een groot probleem met mama’s die de pampers van hun baby gewoon door het venster naar buiten gooiden aan één zijde van de afdeling. Aan de andere kant van de afdeling hing het insectengaas nog maar half aan de vensters. We kregen de vraag of we schuiframen konden laten plaatsen met nieuw, vastgemaakt insectengaas. Zo konden insecten en ander ongedierte terug buiten gehouden worden om infecties te beperken en pampers en ander afval niet meer door de vensters op straat worden gegooid. Na deze vraag besproken te hebben met onze toenmalige sponsor, AZ Damiaan, werd beoordeeld dat ook het dak en de plafonds, die zwaar hadden geleden onder het regenseizoen en water lieten binnensijpelen, en het sanitair vervangen dienden te worden.

Resultaat:
Er werden zoals gevraagd schuiframen met muggengaas geïnstalleerd. Het dak, de plafonds en het sanitair werden gerenoveerd. De afdeling kreeg ook een nieuwe verfbeurt.

Deze renovatie werd gecofinancierd door AZ Damiaan Oostende.